Registrace

PŘIHLÁŠKA do 20.3. 2017    –ZDE            

termín pro poslání příspěvku: do 5.3. 2017  – Ilona Gillernová

 

KONFERENČNÍ POPLATEK ZAŠLETE PROSÍM NEJPOZDĚJI DO 20.3. NA  :

 Číslo účtu: 85631011/0100; variabilní symbol 650106; zpráva pro příjemce-příjmení a jméno účastníka

IBAN: CZ9601000000000085631011
SWIFT: KOMBCZPPXXX

 Pasivní bez příspěvku: 400,-
 Aktivní s příspěvkem: 0,-
 Student do 26let (předložení ISIC) : 250,-

Při prezenci obdržíte daňový doklad o zaplacení na Vámi uvedené fakturační údaje

kontaktní osoba: Radka Hradcová