Škola jako místo setkávání

ZMĚNA DATA KONÁNÍ: Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu bohužel není možné konferenci v plánovaném termínu uskutečnit. Její konání je přesunuto na 17. září 2020. Věříme, že nám zachováte přízeň a v září se všichni ve zdraví shledáme. Děkujeme za pochopení.

 

Vážení ředitelé škol, učitelé, výchovní poradci, metodici prevence, školní psychologové, poradenští psychologové, (školní) speciální pedagogové a další odborníci, jimž současné školství není lhostejné!

Dovolujeme si pozvat Vás na třináctý ročník odborné konference, pořádané Katedrou psychologie FF UK v Praze a časopisy Řízení školy a Školní poradenství v praxi:

 

  2020

aneb svoboda učit se, svoboda učení

 

 

KDY:  3. dubna 2020 17.9. 2020 od 9,00 do 17,00 hod.

 KDE: FF UK, Katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1

CÍL AKCE:

Tak jako v minulých letech nám jde především o společné setkání kolegů, hledání inspirace a výměnu zkušeností a znalostí, které efektivně přispívají k rozvoji všech účastníků edukačního procesu:

  • výsledky výzkumů a jejich praktické přesahy do praxe přednesou zástupci akademické obce;
  • příklady dobré praxe, konkrétní projekty a aktivity různých škol, školských zařízení i dalších institucí působících ve školství představí jejich tvůrci a realizátoři.

PRO KOHO: učitele MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a poradenské pracovníky

PROGRAM: ZDE

Dopolední program bude realizován v plénu. Odpolední příspěvky budou prezentovány v následujících sekcích:

  1. Mateřské školy a 1. stupeň ZŠ
  2. 2. stupeň ZŠ a střední školy
  3. III. Vzdělávání pro 21. století
  4. Žáci se učí s učiteli, učitelé se učí se žáky
  5. Speciální sekce – rozvoj čtenářské gramotnosti (organizováno Českou společností „Dyslexie“)

 

VÝZVA PRO VÁS:

  1. V případě zájmu zašlete nejpozději do 11.9. 2020 vyplněnou elektronickou přihlášku, kterou naleznete na webu katedry psychologie FF UK – odrážka Registrace).
  2. Jestliže chcete aktivně vystoupit, vyplňte v druhé části přihlášky stručnou anotaci svého příspěvku (v případě aktivní účasti nebude vyžadována úhrada konferenčního poplatku)[*]. Termín přihlášení aktivních účastníků je do 17.8. 2020.

 

KONFERENČNÍ POPLATEK: 400,- Kč

 

Konference je akreditována MŠMT ČR v rámci DVPP.

 

Veškeré další informace o konferenci budou přihlášeným účastníkům průběžně sdělovány a současně uváděny na webových stránkách konferencí katedry psychologie.

 

 

Za organizační výbor se na setkání těší

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (odborný garant konference)

PhDr. Václav Mertin (odborný garant konference)

Doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. (organizátorka konference)

Mgr. Naděžda Eretová (organizátorka konference)

 

 

[*] Veškeré přihlášené příspěvky budou před zařazením do programu posouzeny odbornou komisí.

 

 

Úvod > Škola jako místo setkávání