Škola jako místo setkávání

Vážení ředitelé škol, učitelé, výchovní poradci, metodici prevence, školní psychologové, poradenští psychologové, (školní) speciální pedagogové a další odborníci, jimž současné školství není lhostejné!

Dovolujeme si pozvat Vás na dvanáctý ročník odborné konference, pořádané Katedrou psychologie FF UK a časopisy Řízení školy a Školní poradenství v praxi:

 

  2019

aneb učíme se pro život a pro radost z poznávání

 

 

KDY: 5. dubna 2019 od 9,00 do 17,00 hod.

KDE: FF UK , Katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1

CÍL AKCE:

Tak jako v minulých letech nám jde především o společné setkání kolegů, hledání inspirace a výměnu zkušeností a znalostí, které efektivně přispívají k rozvoji všech účastníků edukačního procesu:

  • výsledky výzkumů a jejich praktické přesahy do praxe přednesou zástupci akademické obce;
  • příklady dobré praxe, konkrétní projekty a aktivity různých škol, školských zařízení i dalších institucí působících ve školství představí jejich tvůrci a realizátoři.

PRO KOHO: učitele MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a poradenské pracovníky

PROGRAM: bude aktualizován dle Vašich návrhů!

Dopolední program bude realizován v plénu. Odpolední příspěvky budou prezentovány v následujících sekcích:

I. Mateřské školy a 1. stupeň ZŠ

II. 2. stupeň ZŠ a střední školy

III. Celoživotní poznávání a radost z učení

IV. Učí se žáci i učitelé

 

 

VÝZVA PRO VÁS:

V případě zájmu zašlete nejpozději do 30. 3. 2019 vyplněnou elektronickou přihlášku, kterou naleznete na webu katedry psychologie FF UK (http://kpskonference.ff.cuni.cz/skola-jako-misto-setkavani/ – odrážka Registrace).

Jestliže chcete aktivně vystoupit, vyplňte v druhé části přihlášky stručnou anotaci svého příspěvku (v případě aktivní účasti nebude vyžadována úhrada konferenčního poplatku)[*]. Termín přihlášení aktivních účastníků je do 15. 3. 2019.

 

KONFERENČNÍ POPLATEK: 400,- Kč

 

Konference je akreditována MŠMT ČR v rámci DVPP.

 

Veškeré další informace o konferenci budou přihlášeným účastníkům průběžně sdělovány a současně uváděny na webových stránkách http://kpskonference.ff.cuni.cz/skola-jako-misto-setkavani/.

 

 

Za organizační výbor se na setkání těší

 

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (odborný garant konference)

PhDr. Václav Mertin (odborný garant konference)

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. (organizátorka konference)

Mgr. Naděžda Eretová (organizátorka konference)

 

 

[*] Veškeré přihlášené příspěvky budou před zařazením do programu posouzeny odbornou komisí.

Úvod > Škola jako místo setkávání