Škola jako místo setkávání

 

Vážení ředitelé škol, učitelé, výchovní poradci, metodici prevence, školní psychologové, poradenští psychologové, (školní) speciální pedagogové a další odborníci, jimž současné školství není lhostejné!

Dovolujeme si pozvat Vás na jedenáctý ročník odborné konference s mezinárodní účastí, pořádané Katedrou psychologie FF UK v Praze a časopisy Řízení školy a Školní poradenství v praxi:

ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2018

aneb pestrost je obohacující


KDY: 20. dubna 2018 od 9,00 – 17,00 hod.

KDE: FF UK , Katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1

CÍL AKCE:

Tak jako v minulých letech nám jde především o společné setkání kolegů, hledání inspirace a výměnu zkušeností a znalostí, které efektivně přispívají k rozvoji všech účastníků edukačního procesu:

  • výsledky výzkumů a jejich praktické přesahy do praxe přednesou zástupci akademické obce;
  • příklady dobré praxe, konkrétní projekty a aktivity různých škol, školských zařízení i dalších institucí působících ve školství představí jejich tvůrci a realizátoři.

PRO KOHO: učitele MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a poradenské pracovníky

PROGRAM: bude aktualizován dle Vašich návrhů!

Dopolední program bude realizován v plénu. Odpolední příspěvky budou prezentovány v následujících sekcích:

  1. Mateřské školy a 1. stupeň ZŠ
  2. 2. stupeň ZŠ a střední školy
  3. Různorodost a pestrost jsou ve školách potřeba
  4. Učící se učitel

 

VÝZVA PRO VÁS:

  1. V případě zájmu zašlete nejpozději do 15. 4. 2018 vyplněnou elektronickou přihlášku  ZDE
  2. Jestliže chcete aktivně vystoupit, vyplňte v druhé části přihlášky stručnou anotaci svého příspěvku (v případě aktivní účasti nebude vyžadována úhrada konferenčního poplatku)[*]. Termín přihlášení aktivních účastníků je do 31. 3. 2018.

 

KONFERENČNÍ POPLATEK: 400,- Kč

 

Konference je akreditována MŠMT ČR v rámci DVPP.

 

Veškeré další informace o konferenci budou přihlášeným účastníkům průběžně sdělovány a současně uváděny na webových stránkách http://kpskonference.ff.cuni.cz/skola-jako-misto-setkavani/.


Za organizační výbor se na setkání těší

 

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (vedoucí katedry psychologie FF UK)

PhDr. Václav Mertin (odborný garant konference)

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Mgr. Naděžda Eretová

Mgr. Radka Mondeková

 

 

[*] Veškeré přihlášené příspěvky budou před zařazením do programu posouzeny odbornou komisí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod > Škola jako místo setkávání