Škola jako místo setkávání

 

 

Konference se koná v pátek 31. 3. 2017 od 9 do 17 v prostorách FFUK Celetná 20 Praha 1.

Konference je určena pro učitele všech stupňů a typů škol, poradenské pracovníky, rádi přivítáme pracovníky inspekce, odborů školství apod.

Těžiště programu bude opět ve sděleních z praxe, zkušenostech ze škol, seznámení s projekty. Neopomeneme ani informace o aplikacích výzkumů do bezprostřední praxe.

 

Těšit se můžete například na :

Myšlenkové mapy ve výuce

Odborná a laická psychologie o výchově dětí v rodině

Příčiny a podoby nesouladu ve spolupráci pedagoga a jeho asistenta

Klíčová role učitele při prevenci a krátké intervenci kouření tabáku

Jak můžeme uchopit třídnické hodiny

Rozvoj předgramotnostních schopností u předškoláků – praktické zkušenosti

Cesta životem – desková hra pro podporu rozvoje ekonomického myšlení

Nástup dvouletých dětí do institucionální péče – vývojové klady a rizika

Výuka angličtiny již v mateřské škole – ano či ne? Aneb co nám mateřská škola dala a vzala.

Co může nabídnout Česká asociace pro psychoterapii školním psychologům a školským poradenským zařízením?

a spoustu dalších

 

Návrhy na aktivní účast zasílejte: ilona.gillernova@ff.cuni.cz (do 5.3.)

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci a pracovníci školských poradenských zařízení, proto by měl příspěvek, aniž ztratí na odborné kvalitě, maximálně efektivně kombinovat teoretické a praktické poznatky i zkušenosti. Budeme rádi za příspěvky výzkumného charakteru, přehledové studie i zkušenosti z praxe (tzv. příklady dobré praxe), které popisují konkrétní projekty, metody, způsoby práce s dětmi a dospívajícími.

 

Registrace    ZDE

 

 

Konference je akreditována MŠMT ČR v rámci DVPP.

 

 

 

 

 

 

 

Úvod > Škola jako místo setkávání