Program 2020

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2020 – PROGRAM
PLÉNUM – moderátorka L. Krejčová – Modrá posluchárna
9.00-9.20 Zahájení konference – Ilona Gillernová (Katedra psychologie FF UK, Praha), Naděžda Eretová (Wolters Kluwer) + „křest“ publikací
9.20-9.40 Václav Mertin Vzdělávání pro 21. století Katedra psychologie FF UK
9.40-10.00 Martina Bětáková Vize pro české školství – Strategie 2030+ MŠMT, oddělení strategie a analýz
10.00-10.30 Petra Drahoňovská Profesní tranzice Career Designer
10.30-10.50 Václav Trojan Řídit nebo zřídit? …toť pouze jedna z otázek Odborník na školský management
10.50-11.20 PŘESTÁVKA + PREZENTACE NAKLADATELSTVÍ WOLTERS KLUWER A PASPARTA
11.20-11.40 Nora Jakobová + Veronika Vitošková Podpora pedagogů jako součást práce školního poradenského pracoviště Gymnázium Jana Palacha, Praha
11.40-12.00 Anna Vozková Supervize a jiné formy sdílení ve školách Katedra psychologie PedF UK
12.00-13.00 – PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

SEKCE MŠ + 1. stupeň ZŠ – moderátoři Miroslava Strakatá + Mojmír Sedláček

Posluchárna 332

13.00-13.30 Miroslava Strakatá Centrum kolegiální podpory v MŠ Slunečnice Maršovice MŠ Maršovice
13.30-14.00 Eva Kučerová Využití Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování v předškolním vzdělávání a jeho vliv na úspěšnost pro vstup do základního vzdělávání Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov
14.00-14.30 Barbora Vítová Program DIGI bez DIGI Malá technika, z.s.
14.30-14.45 Diskuse
14.45-15.00 PŘESTÁVKA
15.00-15.30 Mojmír Sedláček Hodnoty ve filmových pohádkách Katedra psychologie FF UK
15.30-16.00 Mária Navrátilová Metodikou Sfumato k prvopočátečnímu čtení a psaní a k reedukaci dyslexie Vzdělávací středisko ABC MUSIC v.o.s.
16.00-16.30 Alžběta Větrovská Zemánková Pregramotnostní a gramotnostní dovednosti ve vztahu k vývojové dysfázii Katedra psychologie PedF UK
16.30-17.00 Pavlína Nováková1 + Kateřina Machů2 Projekt Rovná páteř 1FTVS UK; 2Nadační fond Věra Čáslavská

 

SEKCE 2. stupeň ZŠ + SŠ – moderátoři Petr Nečina + Petr Liška

Modrá posluchárna

13.00-13.30 Ondřej Pešout Kurikulum podpory duševního zdraví žáků pro učitele základního vzdělávání Národní ústav duševního zdraví, Klecany
13.30-14.00 Alena Švejdová Program :more – Všestranný rozvoj studenta a porozumění světu Anglické gymnázium, Praha
14.00-14.30 Barbora Čalkovská + Jana Pechancová Systém podpory studentů se specifickými potřebami na vysokých školách v 21. století v návaznosti na podporu poskytovanou v předchozích stupních vzdělávání Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT
14.30-14.45 Diskuse
14.45-15.00 PŘESTÁVKA
15.00-15.30 Irena Chlebounová Aktivní občan adaptovaný na změnu klimatu Arcibiskupské gymnázium, Praha
15.30-16.00 Petr Liška Výuka pomocí deskových her Fox Games, s. r. o.
16.00-16.30 Diana Burdová Vrstevnická prevence před kybernetickými hrozbami Peer program, z. s.
16.30-16.45 Diskuse

 

SEKCE Vzdělávání pro 21. století – moderátoři Petr Koubek, Libuše Daňhelková Posluchárna 138
13.00-13.30 Dorota Madziová Kariérové poradenství v 21. století Centrum kompetencí, z.s.
13.30-14.00 Helena Košťálová Svoboda výběru: Kariérové poradenství ve světě změn EKS
14.00-14.30 Petr Koubek Podpora budování kapacit pro rozvoj gramotností v předškolním a základním vzdělávání Národní pedagogický institut ČR
14.30-14.45 Diskuse
14.45-15.00 PŘESTÁVKA
15.00-15.30 Šárka Tříšková Kreativní projekt pro inkluzivní školu – využití kreativních metod ve výuce ZŠ a MŠ Pod Budčí, Zákolany
15.30-16.00 Iva Stoklasová + Lucie Vojtková Včasné intervence u závažných duševních onemocnění v ČR Národní ústav duševního zdraví, Klecany
16.00-16.30 Libuše Daňhelková Škola jako místo setkávání lidí z různých kultur ZŠ Kořenského, Praha
16.30-17.00 Helena Malíková Iniciativa pro zřízení Národní rady pro vzdělávání Základní a Mateřská škola Jeřabinka, Litvínov

 

SEKCE Žáci se učí s učiteli, učitelé se učí se žáky – moderátorky Lenka Eckertová, Veronika Ambrozyová – Posluchárna 139
13.00-13.30 Michaela Králová Matematické kluby H-mat, o.p.s.; KMDM PedF UK
13.30-14.00 Adriana Nováková Význam důvěry mezi učitelem a žákem Akademie rodičovství – soukromá rodinná poradna
14.00-14.30 Lenka Eckertová + Kateřina Lišková + Kateřina Schmidová Možnosti krizové intervence pro učitele, rodiče i přemýšlivé děti Linka bezpečí; Nadace RSJ
14.30-14.45 Diskuse
14.45-15.00 PŘESTÁVKA
15.00-15.30 Kristina Běrská Využití metody sociomapování ve školním prostředí QED GROUP, a. s.
15.30-16.00 Veronika Ambrozyová Klimatická změna – Proč o ní učit a jak na to? Vzdělávací program Varianty – Člověk v tísni, o.p.s.
16.00-16.30 Anna Vozková Začínající učitelé a děti se speciálními vzdělávacími potřebami Katedra psychologie PedF UK
16.30-17.00 Petr Kops Dítě a jeho Tygr

 

SEKCE České společnosti „Dyslexie“: Rozvoj čtenářské gramotnosti Moderátorky Anna Kucharská a Gabriela Seidlová Málková

Celetná 13 (budova PedF UK), Učebna C2

13.00-13.20 Gabriela Seidlová Málková Struktura pregramotnostní dovednosti předškolních dětí v kontextu domácího gramotnostního prostředí Katedra psychologie FHS UK
13.20-13.40 Eva Richterová + Gabriela Seidlová Málková Vývoj počátečních čtenářských dovedností u dětí s vývojovou dysfázií Katedra psychologie FHS UK
13.40-14.00 Michaela Karasová + Anna Kucharská Psaní u žáků na 1. st. ZŠ Katedra psychologie PedF UK
14.00-14.20 Kateřina Pražáková + Klára Špačková Specifické faktory obtíží ve vývoji aritmetických dovedností u žáků mladšího školního věku Katedra psychologie PedF UK
14.20-14.35 Pavla Presslerová SPU zakryté poruchami chování – kazuistika adolescentní dívky Katedra psychologie PedF UK
14.35-14.45 Diskuse
14.45-15.00 PŘESTÁVKA
15.00-15.20 Klára Špačková + Olga Kučerová Specifické poruchy učení při studiu na vysoké škole Katedra psychologie PedF UK
15.20-15.40 Jana Pechancová1 + Veronika Matějková2 Učební strategie v kontextu tradičních obtíží mladých dospělých s dyslexií 1DYS-centrum Praha, z. ú.; 2Poradenské a profesní centrum ICV MENDELU
15.40-16.00 Lothar Filip Rudorfer Psychometrika v diagnostice jazykové výkonnosti Katedra psychologie PedF UK
16.00-17.00 Valná hromada České společnosti „Dyslexie“

 

Úvod > Program 2020